Velkommen til Prime Cargo AS

Vi er en leverandør av logistikk- og transporttjenester via bil, båt, eller fly.
Blant tjenestene er frakt av gods, fortolling, lagring og videreforsendelse av gods.

Prime Cargo har også 7 kontorer rundt i Kina og ved hovedkontoret i Shanghai har vi et internasjonalt support med ansatte fra
Danmark, Russland, Spania og selvsagt fra Norge!

 

– Prime Cargo sitt hovedkontor ligger på Gardermoen. Se kontakt oss for info. –