Velkommen til Prime Cargo AS

Vi er en leverandør av logistikk- og transporttjenester via bil, båt, eller fly.
Blant tjenestene er frakt av gods, fortolling, lagring og videreforsendelse av gods